Subscribe News Feed Subscribe Comments

MINERALSAnell de plata amb una aiguamarina


LINE
            


Arracades de plata blanquejada amb dues calcedònies de color rosa i quatre zirconites 

MINERALS
Anell de plata amb una turmalina rosa
 
JOIAESPAI | TNB