Subscribe News Feed Subscribe Comments

FORATS


                           Aquestes pedres em van arribar dels Estats Units fa pocs dies i no me
                           pogut estar de muntar-les.
                              
                       Arracades de plata amb acabat                   Arracades de plata texturada
                     brillant muntades amb pedres Sol.                  muntades amb labradorites.
 
JOIAESPAI | TNB